Boekhouding boekhouding

Over het algemeen houden kleine zelfstandigen en ZZP’ers zich het liefst bezig met hun vak, in plaats van zich te bekommeren om hun boekhouding en financiële administratie.  Dat laat men liever over aan de accountant en dat is natuurlijk logisch. De accountant zorgt immers voor de jaarrekening en de aangifte van inkomsten- of vennootschapsbelasting. Maar is het dan ook nodig dat de werkelijke boekhouding door hem wordt gedaan? 

De enige verplichting die een ondernemer met betrekking tot zijn boekhouding heeft is dat hij een gedegen financiële administratie voert. Uiteraard is het mogelijk deze zelf te voeren en uw eigen BTW-aangifte te doen. Het voeren van zo’n administratie is voor velen echter een heel gedoe. Wellicht geldt dit ook voor u… 

Natuurlijk is alles te leren. Dat kost echter veel tijd, energie en geld, wat u beter kunt investeren in uw eigen vakgebied en in uw klanten. Dat is namelijk waar het bij u waarschijnlijk om draait, wat u leuk vindt en wat u omzet oplevert!

Indien u uzelf concentreert op uw werk en uw specialiteiten, bekommert SOS zich om uw financiële administratie.

De oplossing

SOS kantoorondersteuning biedt daarom de oplossing voor kleine zelfstandigen en ZZP’ers die (tijdelijk) geen eigen financieel personeel hebben en die hun boekhouding toch op een professionele wijze op orde willen brengen en / of houden.

SOS fungeert hierin als uw eigen boekhouder; een die alles wat door de handen gaat analyseert. Opvallende zaken komen er zodoende meteen uit en worden teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Zo kunnen achterstallige betalingen worden gedaan, worden debiteuren aangespoord op tijd te betalen en heeft u op elk gewenst moment overzicht in uw financiële situatie.

Aanpak

Indien SOS uw boekhouding verzorgt, zorgt SOS voor duidelijke zogenaamde ‘werk-wisselmappen’, waarin helder staat vermeld wat u aan dient te leveren. U stopt alles in de map en SOS verwerkt het. Intussen ligt een volgende werk-wisselmap in uw bedrijf om weer te vullen, wat bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks kan. Via een boekhoudprogramma (afhankelijk van de voorkeur van de accountant) zorgt SOS voor een strakke boekhouding, waardoor de accountant alle benodigde financiële gegevens heeft voor het maken van de eindcijfers.

SOS handelt als uw persoonlijke assistent. Zo voert SOS de in- en verkoopfacturen, de bankafschriften en het kasboek in. Indien hierin zaken opvallen, bespreekt SOS deze direct met de opdrachtgever. Heeft u ergens veel kosten gemaakt of loopt er iets scheef in de boekhouding? Het wordt direct met u besproken en opgelost. Daar waar een accountant de zaken meestal pas aan het einde van het jaar rechtzet en bespreekt, doet SOS dit – uiteraard in overleg met u – direct! Door deze korte lijnen en deze directe aanpak houdt u, ondanks het uit te besteden, zelf gevoel bij uw eigen financiële administratie. 

De combinatie van het voeren van uw boekhouding en de taken die horen bij office management maakt SOS uniek. 

Gunstig tarief

SOS werkt tegen een uitermate gunstig en inzichtelijk tarief. Daardoor weet u altijd waar u aan toe bent.

SOS zorgt voor een gedegen en professionele verwerking van uw (jaar)cijfers, wat direct kosten van uw accountantskantoor bespaart.

Een goede samenwerking tussen SOS en uw accountant is dan ook essentieel!

Onze werkzaamheden op het gebied van boekhouding op een rijtje

  • inboeken van in- en verkoopfacturen, bankafschriften, kasboek.
  • het doen van uw BTW-aangifte
  • het uitwerken van rapportages en analyses
  • het voeren van uw (online) boekhouding
  • het voeren van debiteuren- en crediteurenbewaking
  • het doen van betalingen en geven van saldo-informatie (m.b.v. inleespas)
  • samenwerking met de accountant